De Alpiek App Store is geopend!
Welke maatwerk module past bij uw bedrijf?
1 september, 2019 in
De Alpiek App Store is geopend!
Alpiek, Carlijn Peeters

Afgelopen week hebben wij zes maatwerk modules gelanceerd en deze zijn vanaf nu te koop in onze webshop. In deze blog geven wij een kort overzichtje over de modules en wat ze precies inhouden. Is het iets voor uw bedrijf? Bezoek dan onze webshop.


Genereer een inkoopofferte gebaseerd op verkoopofferte (v.11)

Deze module is cruciaal voor bedrijven die hun verkoopoffertes direct baseren op inkoopoffertes. 
Voor bedrijven die een tijdintensief offerteproces hebben door onderhandelingen in prijzen, nog onduidelijke inkoopprijzen en complexe producten zal deze module veel tijd besparen en het offerte proces versimpelen. 
Met deze module kan er vanuit een verkoopofferte direct een inkoopofferte worden gecreëerd. Ook is het mogelijk om prijzen van inkoop direct met de verkoopofferte te synchroniseren. 

Deze module is ook erg goed te gebruiken in combinatie met multi-company en multi-currency.


De doelen van deze module zijn als volgt:

- Het realiseren van een inkoopofferte/order op basis van een verkoopofferte.

- Het synchroniseren van verkoopprijzen gebaseerd op inkoopoffertes/orders.

- Het berekenen van de verkoopprijs op basis van een formule die de inkoopprijs in acht neemt.

- Het berekenen van de marge in elke orderlijn op basis van de inkoopprijs versus de uiteindelijke verkoopprijs per unit.

Heb je interesse of wil je meer informatie?                                                                                App Store

Multi Company Voorraad (v.10)

Met deze module komt meer informatie beschikbaar met betrekking tot de voorraad in een bedrijf dat is onderverdeeld in twee of meer sub-bedrijven. De applicatie is erg handig wanneer de verschillende sub-bedrijven hetzelfde product verkopen en producten kunnen (ver)kopen vanuit elkaars voorraad.

De productinformatie, zonder deze applicatie, laat enkel de voorraad zien in het desbetreffende sub-bedrijf. Met deze extra module wordt de totale som van alle voorraadaantallen van de verschillende sub-bedrijven ook getoond. 

Heb je interesse of wil je meer informatie?                                                                                App Store

MRP Productieorder E-mail (v.10)

Deze applicatie versimpelt de communicatie van productieorders. Met deze module wordt er een optie toegevoegd waarmee een e-mail verstuurd kan worden met de productieorder als bijlage. Deze applicatie is onder andere geschikt voor bedrijven waarbij de productie en het kantoor op verschillende locaties zitten. Ook bespaart het een bedrijf tijd en geld nu ze de productieorders niet meer hoeven af te drukken.

Heb je interesse of wil je meer informatie?                                                                               App Store     

EDI Connector (v.10/v.12)

Deze module maakt EDI-berichtenverkeer mogelijk met Odoo, in combinatie met EDI-platform Transus.

De applicatie maakt de communicatie tussen leverancier en afnemer een stuk efficiënter.

Electronic Data Interchange (EDI) staat voor het elektronisch uitwisselen van gegevens. Bestellingen, facturen, artikelinformatie of bevestigingen kunnen met EDI rechtstreeks van het ene naar het andere systeem worden overgebracht. Dit gebeurt op basis van gestandaardiseerde bericht formats. Hierdoor hoeven er geen handmatige verwerkingen meer plaats te vinden, is de kans op fouten veel kleiner en gaan alle processen veel sneller!

De volgende EDI berichten worden ondersteund:

ORDER: een orderbericht van klant naar leverancier;

(APERAK: orderbevestiging. Dit wordt verzorgd door Transus;)

DESADV: een leveringsbericht van leverancier naar klant;

INVOIC: een factuur van leverancier naar klant.

Heb je interesse of wil je meer informatie?                                                                                  App Store

 

Kopieer gevraagde hoeveelheid naar verwerkte hoeveelheid (v.10)

Deze module geeft een extra optie aan de leverorder. Deze actie "Copy To Do to Done" in het leveringenscherm is erg handig en tijdbesparend voor bedrijven die te maken hebben met veel orderregels waar af en toe op enkele regels een afwijking moet komen in de levering.

Zonder deze applicatie:

Als u zonder deze applicatie in de situatie komt waarbij u enkel een gedeelte van de gevraagde hoeveelheid wilt leveren, heeft u twee opties: Of u zult bij elk product de 'verwerkte hoeveelheid' handmatig moeten aanpassen, of u bevestigt alles wat gevraagd is. Bij de tweede optie belanden de producten waarbij de gevraagde hoeveelheid niet overeenkomt met de hoeveelheid beschikbaar automatisch in een backorder. Bij grote orders is het invoeren van de geleverde hoeveelheid bij elke orderregel enorm tijdrovend. Dit is waar de applicatie een goede oplossing voor biedt.

Hoe de applicatie uitkomst biedt:

Met deze applicatie verschijnt er een nieuwe knop in uw verkoopscherm. Deze "Copy To Do to Done" optie geeft u de mogelijkheid om alle gevraagde hoeveelheden te kopiëren naar de kolom van de verwerkte hoeveelheden en deze daarna handmatig nog aan te passen voordat u de levering bevestigt. Hierdoor hoeft u niet van elk product handmatig de verwerkte hoeveelheid in te voeren, als dit maar voor een klein deel van de producten nodig is. Dit scheelt tijd en maakt uw proces efficiënter.

Heb je interesse of wil je meer informatie?                                                                                  App Store

in Blog
De Alpiek App Store is geopend!
Alpiek, Carlijn Peeters 1 september, 2019
Deel deze post
Labels
Archiveren